Adatvédelmi Irányelvek

A művészet alapján. 12., 13., 14. és ss. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről szóló 2016/679. sz. általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) rendelkezései szerint a Caffè Pertè Kft., adatkezelő a következő információkat közli:

1. A felhasználó személyes adatait a Webhelyen nyújtott szolgáltatások (így a www.caffeperte.com webhely és/vagy az azonos Alkalmazások, iOS és Android rendszerek) nyújtásával kapcsolatos célokra fogjuk feldolgozni, kereskedelmi tevékenység céljából., közvetlen értékesítés, marketing, promóciós, statisztikák, a fogyasztási preferenciák nyilvánosságra hozatalához, valamint az eredendő szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez (ideértve az online termékek vásárlását és a rendeléskezelést; az ügyfelek kezelését) gondozás, a jelentések, panaszok és viták ellenőrzése és kivizsgálása; a szerződés előtti tevékenységek és szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez; adminisztratív-számviteli feladatok teljesítéséhez).

Külön és külön beleegyezéssel az adatokat a következő célokból kezeljük:

a) reklám, promóciós és marketing tevékenységek (ideértve a Caffè Pertè által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hírlevelek és hirdetési anyagok küldését);

b) az érdekelt fél profiljának vagy személyiségének meghatározása, szokásainak és/vagy fogyasztási döntéseinek elemzése, szintén elektronikus feldolgozás útján.

2. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő által a Felhasználóval szemben vállalt kötelezettségekből áll, ha a feldolgozás egy szerződés teljesítéséhez (például áruk értékesítéséhez) és/vagy az adásvételhez kapcsolódó szerződés előtti kapcsolatokhoz szükséges. egyéb felajánlott szolgáltatások. A közvetlen marketing célú kezelések esetében viszont a jogalap az Adatkezelő jogos érdeke („az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges adatkezelés”), ugyanabban az értelemben, mint a személyes adatok kezelésének jogos érdeke, direkt marketing célokra. Minden egyéb kezelés esetén, amelyet esetleg az Adatkezelő végez, a jogalap az érintett Felhasználó hozzájárulása.

3. Az Adatkezelő a Caffè Pertè Kft., Héa-szám: HU12102642, Gyár Utca n.2, 2040 Budaörs (Magyarország) – info@caffeperte.com. Az Adatkezelővel e-mailben lehet kapcsolatba lépni az: info@caffeperte.com cimen.

4. A személyes adatok védelmével foglalkozó tisztviselővel (DPO) a székhely címén vagy az e-mail címen lehet kapcsolatba lépni: info@caffeperte.com.

5. A Webhelyen való regisztrációhoz lépjen be a Webhely fenntartott területére, szerezzen segítséget a Tulajdonostól, meg kell adnia a következő adatokat: név, vezetéknév és e-mail cím. A Felhasználó beleegyezésével a fent említett adatok lehetővé teszik a Caffè Pertè számára hírlevelek küldését (kereskedelmi és promóciós információkkal együtt). A megadott személyes adatok (név, vezetéknév és e-mail cím) közlésének elutasítása esetén a Felhasználó nem férhet hozzá a Webhely által kínált szolgáltatásokhoz.

6. Az érdekelt fél személyes adataival (név, vezetéknév, e-mail cím és teljes postacím) kapcsolatos adatok megadása szükséges:

a) lehetővé teszi a Caffè Pertè Kft. számára, hogy vásárlási megrendelés esetén teljesítse szerződéses szállítási kötelezettségeit;

b) értékesítés utáni segítségnyújtás és ügyfélszolgálati tevékenységek;

c) a számla kiállításához;

d) munkakérelmek kezelésére.

7. Egyéb kért személyes adatok – például vezetékes telefonszám, mobiltelefon-szám – nem kötelezőek, de ha rendelkezésre állnak, lehetővé teszik az Adatkezelő számára, hogy kapcsolatba lépjen az érdekelt féllel a vételi rendeléssel kapcsolatos kommunikáció érdekében, hogy ellenőrizze a szolgáltatások elégedettségét. vagy – beleegyezés függvényében – kereskedelmi ajánlatok bemutatóinak fogadása, szintén preferenciák alapján és marketing tevékenységek útján, ideértve a szokásos leveleket, vagy e-mailben vagy SMS-ben.

8. Az adatokat az informatikai biztonsági szektor vállalatai számára közzétehetik: biztonsági célokból. A személyes adatok feldolgozása szintén központi adatbázis létrehozásával történik, informatikai és telematikai eszközökkel. A Felhasználók személyes adatait tartalmazó adatbázishoz csak felhatalmazott felek férhetnek hozzá. A kifejezetten kijelölt alanyok, például az alkalmazottak vagy más munkatársak, megismerhetik az adatokat a feldolgozás során, amelyek szükségesek vagy kapcsolódnak a vételi megrendelés teljesítéséhez és a marketing tevékenységekhez. Az Adatkezelőn kívül bizonyos esetekben a Webhely szervezésében részt vevő más felek is hozzáférhetnek az Adatokhoz (adminisztratív, kereskedelmi, marketing, jogi, rendszergazdák) vagy külső alanyok (például adminisztratív és számviteli szolgáltatók, futárok és logisztikai szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók és rendszertervezési szolgáltatók, gyűjtőszolgáltatók, informatikai és online marketingcégek) is kinevezték, ha szükséges, az Adatkezelő által végzett adatfeldolgozókat. Az alanyok frissített listáját mindig kérheti az Adatkezelőtől, akik csak a feladataik elvégzéséhez szükséges személyes adatokhoz férhetnek hozzá, és ugyanazokat az adatokat nem használhatják fel más célokra. Ezenkívül kötelesek a személyes adatokat a jelen adatvédelmi irányelveknek és a személyes adatok védelmére vonatkozó vonatkozó előírásoknak megfelelően feldolgozni. Minden felelős személy külön irányelveket kap az adatok feldolgozásáról, amelyeket az illetékeseknek tiszteletben kell tartaniuk, hogy ne fegyelmezhessenek és/vagy ne kezdeményezzenek bíróságon. Caffè Pertè Kft. Megerõsíti, hogy az érdekelt fél által közölt személyes adatokat az itt feltüntetetteken kívül más célokra használják.

9. Az adatok megőrzési ideje a cél alapján.
Az adatokat olyan ideig dolgozzák fel és tárolják, amely nem haladja meg a feldolgozás céljainak elérését. Az azonosítható vásárlókra vonatkozó vásárlások részleteire vonatkozó adatokat profilalkotás vagy marketing célból a nyilvántartásba vételtől számított tizenkét, illetve huszonnégy hónapot meg nem haladó időtartamig őrzik, kivéve a tényleges anonim formába történő átalakítást, amely még csak közvetetten vagy más adatbázisok összekapcsolásával az érintettek azonosítása. A Caffè Pertè Kft. Ügyfeleivel kötött szerzõdéses kapcsolatokhoz kapcsolódó személyes adatokat (személyes adatok, kapcsolattartási adatok, szerzõdéses és szerzõdés elõtti) a törvény szerint polgári, adóügyi, könyvelési, adminisztratív célokra tárolják, vita esetén lehetséges bizonyítási eszközök biztosítása és az illetékes hatóság konkrét kéréseinek teljesítése. A megőrzési időszak végén a személyes adatokat törlik. Ezért ezen időtartam végén a hozzáférés, törlés, helyesbítés és az adatok hordozhatóságához való jog már nem gyakorolható.

10. A Felhasználó a Honlap vagy a Weboldal egyéb oldalainak elérésével kezdetben az előugró sávot rövid információkkal látja el a sütikről, a sütik használatához való hozzájárulás iránti kérelemmel. A Felhasználó ezért hozzáférhet a Webhely adatvédelmi irányelveihez, valamint a cookie-irányelvekkel kapcsolatos kibővített információkhoz. A böngészés folytatásával a Felhasználó hozzájárul a sütik használatához. A Cookie irányelvek elérésével a Felhasználó megtagadhatja a sütikhez való hozzájárulását.

11. A Felhasználó weboldalon történő navigációjának figyelemmel kísérésével, a sütik használatának integrálásával a Caffè Pertè Kft. Május:

a) megszámolja a Weboldal vagy a Webhely által nyújtott szolgáltatás látogatóit;

b) összesített statisztikák kidolgozása a Honlap és a jelen lévő szolgáltatások működésére vonatkozóan is;

c) javítja a Weboldal teljesítményét, hatékonyabbá téve a Felhasználó kereséseit is;

d) a felhasználói forgalommal kapcsolatos adatok gyűjtése a trendek azonosítása érdekében;

e) információkat tárol a felhasználók preferenciáiról, majd azoknak megfelelően testre szabja a Webhelyet;

f) kerülje a reklámüzenetek ismétlődését;

g) felismeri a számítógépet, amikor a Felhasználó újra belép a Webhelyre;

h) tárolja a már megvásárolt és a Felhasználó kosarába helyezett termékeket;

i) értékeli a Weboldalon elérhető szolgáltatások, beleértve a reklám jellegű szolgáltatásokat is, mindig névtelenül;

l) javítja a felhasználó böngészési élményét azáltal, hogy a legjobb termékeket és promóciókat javasolja az elvégzett böngészés alapján;

m) a regisztrált Felhasználók bármikor visszavonható beleegyezésével elvégzi a személyes fogyasztási preferenciák azonosítását és felderítését, a megfigyelt adatok rögzítésével, a célzott ajánlatok és akciók figyelembevételével;

n) gyűjtsön névtelen statisztikai adatokat az e-mail kézbesítésének százalékos arányáról az elküldöttekhez képest, az üzenet elolvasása, megnyitása, továbbítás harmadik feleknek, „kattintási” számok stb.

A GDPR 15–22. Cikke értelmében az érdekelt Felhasználónak joga van:

a) hozzáférjenek személyes adataikhoz, információkat kapjanak a feldolgozott adatokról és kapjanak egy másolatot (15. cikk);

b) a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítése (16. cikk);

c) a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését az Art. 17;

d) az adatkezelés korlátozása a 18. cikkben említett feltételek fennállása esetén;

e) bármikor kifogásolni a közvetlen marketing célból kezelt személyes adataik feldolgozását és a profilalkotást, amennyiben az kapcsolódik az ilyen közvetlen marketinghez (21. cikk);

f) abban az esetben, ha az adatkezelésnek jogalapja van beleegyezésben, bármikor visszavonhatja a hozzájárulást, a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül;

g) adataik hordozhatóságához (20. cikk), vagy az Adatkezelőhöz eljuttatott személyes adataik strukturált formátumban történő megkapásához, amelyet egy automatikus eszköz általában használ és olvashat, valamint hogy továbbítsák azokat egy másik Adatkezelőnek az Adatkezelő akadályai nélkül annak a kezelésnek, amelyet nekik nyújtott. Az adatok hordozhatóságával kapcsolatos jogainak gyakorlása során az érdekelt félnek joga van a személyes adatok közvetlen továbbítását az egyik Adatkezelőtől a másikhoz, ha ez technikailag megvalósítható;

h) panaszt nyújthat be az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, vagy jogi lépéseket tesz.

Ezeket a jogokat az érdekelt fél bármikor gyakorolhatja, írásban az Adatkezelő Caffè Pertè Kft-nek, A társaság adatvédelmi irodájának figyelmébe, vagy e-mail küldésével az e-mail dobozba: info@caffeperte.com amely a lehető leghamarabb megkapja.

A művészet alapján. A GDPR 77. cikke szerint azonban az érdekelt félnek joga van a személyes adatok védelme érdekében a garanciavállalóhoz fordulni.